Colofon

Deze e-learning is aanvankelijk opgemaakt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Een bijdrage aan de inhoud van deze e-learning werd geleverd door de FOD economie, Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Op basis van de Vlaamse versie werd een Franstalige versie van deze e-learning gerealiseerd door BOIP in samenwerking met de FOD Economie (DIE), SPW Economie, Emploi, Recherche, Innoviris en Sowalfin.

ThatsIP werd geproduceerd en vormgegeven door e-learning specialist Splintt Online Training Services: www.splintt.nl

Copyright © 2021 BOIP

Niets uit deze e-learning mag worden overgenomen zonder toestemming van het BOIP. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met het BOIP.

De inhoud van deze e-learning tool is samengesteld met het oogmerk studenten te informeren over de werking van het intellectueel eigendomsrecht en een aantal specifieke rechtsgebieden die daaronder worden begrepen. Met de tool wordt niet beoogd de studenten op te leiden tot het niveau van een specialist op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de tool is:

  • algemene informatie die niet gebaseerd is op specifieke omstandigheden van personen of bedrijven noch op situaties die zich in werkelijkheid hebben voorgedaan;
  • niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig en volledig up-to-date;
  • geen professioneel en/of juridisch advies.

Het BOIP, VLAIO, FOD Economie (DIE), SPW economie, Emploi, Recherche, Innoviris en Sowalfin bevelen te allen tijde de bijstand door een juridisch specialist in intellectueel eigendomsrecht aan bij specifieke gevallen of problemen die zich op enig moment voordoen in het handelsverkeer. BOIP, VLAIO, FOD Economie (DIE), SPW economie, Emploi, Recherche, Innoviris en Sowalfin wijzen elke vorm van aansprakelijkheid die op basis van de inhoud van deze e-learning tool op één van hen of gezamenlijk wordt gedaan van de hand.