E-LEARNING INTELLECTUELE EIGENDOM
Privacybeleid

De meeste informatie op de website www.thatsip.be is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het aanvragen van een login voor de docentenhandleiding zal u persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze gegevens worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft u daarbij de volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden
  • u heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen via dpo@vlaio.be.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.