E-LEARNING INTELLECTUELE EIGENDOM
Linken

1. Intellectuele eigendom

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. Op haar website vind je heel wat informatie over de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele eigendomsrechten en praktische informatie voor het beheer ervan.
Dankzij de online idee-scan krijg je een eerste advies over hoe jij jouw product of dienst kan beschermen via intellectuele eigendomsrechten.
Elke associatie van het Vlaamse hoger onderwijs heeft een tech transfer dienst die instaat voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten van de associatie en de samenwerking met bedrijven en de maatschappij bevordert. Als student of docent kan je bij deze dienst terecht met al jouw vragen over intellectuele eigendom. De contactgegevens van de tech transfer dienst per associatie vind je op de website van TTO Flanders.
Via het meldpunt van de Economische Inspectie kan je een klacht indienen wanneer je namaak aantreft op de Belgische markt.
Om te vermijden dat namaak op de Belgische markt komt, kan je de douane vragen om vermoede namaakproducten tegen te houden aan de grens.
De Federale Overheidsdienst Justitie biedt op haar website een thema-dossier aan over bemiddeling.
De vzw VOBA - Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage – werd opgericht door de Orde van Vlaamse Balies en VOKA. VOBA stelt zich tot doel een volwaardig alternatief voor geschillenregeling in burgerlijke en handelszaken uit te bouwen.
CEPANI is het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. CEPANI helpt partijen in conflict bij al hun arbitrage- en bemiddelingsprocedures.

2. Auteursrecht

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. Op haar website vind je heel wat informatie over de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele eigendomsrechten en praktische informatie voor het beheer ervan.
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen, verdelen en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België.
Burgerlijke collectieve vennootschap die de auteursrechten of royalty’s beheert voor auteurs binnen de categorieën televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie.
Beheersvennootschap gespecialiseerd in de visuele kunsten. Als vennootschap verdedigt en beheert ze sinds 1979 de rechten van haar leden op basis van een ethiek eigen aan de auteurs.
De wettelijke bepalingen omtrent het auteursrecht in België zijn vastgelegd in Titel 5 “Auteursrecht en naburige rechten” en Titel 6 “Computerprogramma’s” van Boek XI “Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

3. Handelsnaam

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. Op haar website vind je heel wat informatie over de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele eigendomsrechten en praktische informatie voor het beheer ervan.
Via deze zoekmachine kan je alle publieke gegevens (waaronder de handelsnaam, indien deze werd opgenomen bij inschrijving) opzoeken van alle ondernemingen en hun vestigingseenheden die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO).

4. Merkenrecht

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. Op haar website vind je heel wat informatie over de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele eigendomsrechten en praktische informatie voor het beheer ervan.
Het officiële bureau voor de registratie van merken in de Benelux.
Een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Uniemerken.
Een agentschap van de Verenigde Naties waar internationale aanvragen voor merken kunnen worden ingediend.
Vereniging van merken- en modellengemachtigden in de Benelux.
Register van alle in de Benelux geldende merken (Benelux-merken, Uniemerken en internationale merken met geldigheid in de Benelux).
Databank van nationale merkenregisters, Uniemerken en internationale merken. Het bevat naast de registers van alle Europese lidstaten ook merkenregisters van landen buiten Europa.
Register van de internationale merken: dit register bevat alleen de merken die zijn aangevraagd via het internationale systeem van Madrid (WIPO) en dus niet de nationale merken van de individuele landen.
Dankzij inschrijving bij het Trademark Clearinghouse word je als merkhouder op de hoogte gebracht wanneer nieuwe domeinnaamextensies worden gelanceerd (sunrise-periode).
De wettelijke bepalingen omtrent het Benelux-merkenrecht zijn vastgelegd in Titel 2 “Merken” van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

5. Tekeningen- of modellenrecht

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. Op haar website vind je heel wat informatie over de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele eigendomsrechten en praktische informatie voor het beheer ervan.
Het officiële bureau voor de registratie van modellen in de Benelux.
Een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Gemeenschapsmodellen.
Een agentschap van de Verenigde Naties waar internationale aanvragen voor modellen kunnen worden ingediend.
Vereniging van merken- en modellengemachtigden in de Benelux.
Register van alle in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen die geldig waren op 1 januari 2012 of later werden ingeschreven. In tegenstelling tot het Benelux-merkenregister zijn in deze databank geen gegevens opgenomen uit de registers van het EUIPO of WIPO.
Dit is een databank van nationale modellenregisters, Gemeenschapsmodellen en internationale modellen. Het bevat naast de registers van alle Europese lidstaten ook modellenregisters van landen buiten Europa.
Register van de internationale modellen: dit register bevat alleen de modellen die zijn aangevraagd via het internationale systeem van Den Haag (WIPO) en dus niet de nationale modellen van de individuele landen.
De wettelijke bepalingen omtrent het Benelux-modellenrecht zijn vastgelegd in Titel 3 “Tekeningen of modellen” van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

6. Octrooirecht

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. De DIE verleent de Belgische octrooien en Belgische aanvullende beschermingscertificaten en volgt hun instandhouding op.
De hoofdactiviteit van het EPO is het verlenen van Europese octrooien, na deze grondig te hebben onderzocht. Het EPO is ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van opposities die worden ingediend tegen verleende Europese octrooien.
Hier vind je de contactgegevens van de nationale instanties in Europa voor de aanvraag van een nationaal octrooi.
Via WIPO kunnen internationale aanvragen voor octrooien (PCT-procedure) worden ingediend.
Verstrekken basisinformatie rond octrooien en ondersteunen kmo’s met een vooronderzoek naar het bestaan (reeds geoctrooieerd zijn) van bepaalde technologieën.
Overzicht van de Belgische octrooigemachtigden.
Overzicht van de Europese octrooigemachtigden.
Een handige en gratis online databank om octrooien (uit meer dan 90 landen wereldwijd) op te zoeken.
De wettelijke bepalingen omtrent het octrooirecht in België zijn vastgelegd in Titel 1 “Uitvindingsoctrooien” en Titel 2 “Aanvullende beschermingscertificaten” van Boek XI “Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

7. Databankenrecht

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. Op haar website vind je heel wat informatie over de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele eigendomsrechten en praktische informatie voor het beheer ervan.
De wettelijke bepalingen omtrent het databankenrecht in België zijn vastgelegd in Titel 7 “Databanken” van Boek XI “Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

8. Kwekersrecht

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. De DIE verleent de Belgische kwekerscertificaten.
CPVO is een agentschap van de Europese Unie en verleent de Communautaire kwekersrechten.
Hier vind je de contactgegevens van de nationale instanties wereldwijd voor het aanvragen van een nationaal kwekerscertificaat.
Het Departement Landbouw & Visserij is bevoegd voor het beheer van de nationale rassenlijst van landbouw- en groentegewassen.
Om te weten welke plantenrassen beschermd zijn door een Belgisch kwekersrecht kan je de lijst van de geldende Belgische kwekersrechten en het Bulletin der Kweekproducten raadplegen.
Het CPVO stelt een databank ter beschikking waarin je de Communautaire kwekersrechten kan opzoeken.
De wettelijke bepalingen omtrent het kwekersrecht in België zijn vastgelegd in Titel 3 “Kwekersrecht” van Boek XI “Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

9. Chipsrecht

DIE is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel uit van de FOD Economie. Op haar website vind je heel wat informatie over de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele eigendomsrechten en praktische informatie voor het beheer ervan.
De wettelijke bepalingen omtrent het chipsrecht in België zijn vastgelegd in Titel 8 “Topografieën van halfgeleiderproducten” van Boek XI “Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

10.1 Aanverwante onderwerpen - Vaste datum

Via i-DEPOT krijg je een wettelijk bewijsmiddel dat je creatie op een bepaalde dag bestaat.
Maak via i-D Space je i-DEPOT openbaar.
Opzoeken van de contactgegevens van een notaris voor de opmaak van een notariële akte omtrent uw creatie.
Opzoeken van de contactgegevens van een gerechtsdeurwaarder om een vaststelling te doen van uw creatie.
Opzoeken van de contactgegevens van een registratiekantoor om het document omtrent uw creatie van een datumstempel te voorzien.

10.2 Aanverwante onderwerpen - Domeinnamen

Via Internet Assigned Numbers Authority (IANA) kan je voor alle bestaande domeinnaamextensies opzoeken welke instantie de beheerder ervan is.
De officiële beheersinstantie voor de .be,.vlaanderen en .brussels domeinnamen.
Bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani) kan je de alternatieve geschillenprocedure inzake domeinnamen opstarten.