E-LEARNING INTELLECTUELE EIGENDOM
Colofon

Deze e-learning is gemaakt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Een bijdrage aan de inhoud van deze e-learning werd geleverd door de FOD economie, Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).

ThatsIP werd geproduceerd en vormgegeven door e-learning specialist Splintt Online Training Services: www.splintt.nl

Copyright © 2018 BOIP

Niets uit deze e-learning mag worden overgenomen zonder toestemming van het BOIP. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met het BOIP.

De inhoud van deze e-learning tool is door het BOIP en VLAIO samengesteld met het oogmerk studenten te informeren over de werking van het intellectueel eigendomsrecht en een aantal specifieke rechtsgebieden die daaronder worden begrepen. Met de tool wordt niet beoogd de studenten op te leiden tot het niveau van een specialist op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de tool is:

  • Algemene informatie die niet ziet op bestaande specifieke omstandigheden van personen of bedrijven en evenmin gebaseerd op situaties die zich in de werkelijkheid hebben voorgedaan;
  • Niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig en volledig up-to-date;
  • Geen professioneel en/of juridisch advies.

Het BOIP en VLAIO bevelen te allen tijde de bijstand door een juridisch specialist in intellectueel eigendomsrecht aan bij specifieke gevallen of problemen die zich op enig moment voordoen in het handelsverkeer. BOIP en VLAIO wijzen elke vorm van aansprakelijkheid die op basis van de inhoud van deze e learning tool op een van hen of beiden wordt gedaan van de hand.